מחלקת ההנדסה

על המחלקה

טלפון: 08-9554784 -תמר גבאי מזכירת המחלקה
פקס: 08-9554774
דוא"ל: Handasa@lehavim.muni.il

מהנדס המועצה- ניר כהן

שעות קבלת קהל במחלקת הנדסה:

ימים: א', ה'  – 8:00-10:00
יום ג' – 16:30-18:30

יש לתאם הגעה מראש עם מזכירות מחלקת הנדסה 08-9554784, לא ניתן לקבל שירות מעבר לשעות הקבלה.

מענה טלפוני

ימים ראשון, שני ורביעי בין השעות 14:00-16:00.
יום חמישי בין השעות 14:00-15:30.

טלפון: 08-9554777.
שלוחה 5 (הנדסה), לאחר מכן למידענית שלוחה 4, לבודקות היתרי בניה שלוחה 5 ולפיקוח בניה שלוחה 6.

הנדסה, אחזקה, ועדת תכנון ובנייה

 תפקיד שם  מייל   פקס טלפון מענה טלפוני
מהנדס המועצה והוועדה לתכנון ובנייה ניר כהן mehandes@lehavim.muni.il 08-9554774 08-9554764
מהנדס תשתיות
מ"מ מנהלת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה סמאח אבו ג'עפר samaha@lehavim.muni.il 08-9554774 08-9554765 בימים א, ב, ד
בין 14:00-16:00
יום ה
בין 14:00-15:30
מנהלת פיקוח ומידענית הוועדה שני גרינבלט shanis@lehavim.muni.il 08-9554774 08-9554769 בימים א, ב, ד
בין 14:00-16:00
יום ה
בין 14:00-15:30
בודקת היתרי בנייה בוועדה המקומית נופית צרצי bodeket@lehavim.muni.il 08-9554774 08-9554740 בימים א, ב, ד
בין 14:00-16:00
יום ה
בין 14:00-15:30
מפקחת בנייה רותם קאלימי pikuachb@lehavim.muni.il 08-9554774 08-9554752 בימים א, ב, ד
בין 14:00-16:00
יום ה
בין 14:00-15:30
מזכירת המחלקה ורכזת איכות סביבה תמר גבאי handasa@lehavim.muni.il 08-9554774 08-9554784 בימים א, ב, ד, ה
בין 8:00-16:00
יום ג
בין 8:00-13:00
16:00-19:00

מחלקת ההנדסה אמונה על פיתוחו הפיזי של היישוב ועל שמירה ותחזוקת הקיים.

מטרתנו הינה לאפשר לתושבים מגורים ברמת חיים גבוהה, תוך שמירה על ייחודה של להבים כישוב מוביל בנגב, המהווה אבן שואבת לאוכלוסיה איכותית.

יישום המטרות נעשה במחלקה על ידי שני גופים מרכזיים: הוועדה המקומית לתכנון ובנייה האחראית על הצד הסטטוטורי ויחידות מחלקת ההנדסה האחראיות על הצד הביצועי.
בוועדה עוסקים בתכנון החל מהרמה המתארית: הקצאת שטחים לייעודי קרקע שונים (מגורים, מסחר, מבני ציבור וכדומה) מול גופי התכנון הארציים, תכנון תוכניות בניין עיר (תב"ע), אישור תוכניות למגרש הבודד (הפקת היתרי בנייה) ועוד. הוועדה עוסקת גם בפיקוח על הבנייה, במתן טופס 4 בגמר בנייה, בהיטלי השבחה ובאכיפת חוקי התכנון והבנייה. לאחרונה החלה הוועדה לפעול לפי תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה – מערכת ממוחשבת המייעלת את אופן הגשת הבקשות ואת התקשורת מול הוועדה.
מחלקת ההנדסה עוסקת בהקמת תשתיות חדשות כגון מים, ביוב וניקוז ובהקמת מבני ציבור וגנים ציבוריים. כן עוסקת המחלקה בתחזוקת התשתיות על ידי מערך של עובדי מועצה וקבלנים. למועצה קבלנים רבים המתחזקים את הגינון הציבורי, מערכת הביוב, תאורת הרחובות ועוד. בנוסף מטפלת מחלקת ההנדסה במגוון נושאים נוספים: פינוי אשפה וגזם, בטיחות בכלל ובמתקני משחקים בפרט, הסדרי תנועה, רישוי עסקים, הדברת מזיקים, איכות הסביבה, פיקוח עירוני, שמירה על איכות המים ועוד.

פרסומי הפיקוח העירוני: נוהל פינוי גרוטאות – יולי 2018

כחלק מהמאפיינים הייחודיים בלהבים, ליישוב קיים גם מכון טיהור שפכים ייחודי שמטהר את הביוב הגולמי למי השקיית הגינון הציבורי בישוב. בנוסף, פנסי הרחוב הגבוהים בישוב הוחלפו לתאורת לד. תאורת הלד מאפשרת שליטה בעוצמת האור, ומשפרת את נראות הישוב באחידותה. תאורת הלד ידידותית לסביבה והשימוש בה מביא לחיסכון הגדול במשאבי טבע ובאנרגיות מתכלות.

לאתר הוועדה המקומית לתכנון ובנייהhttp://lehavim.bartech-net.co.il/

 

מעקב אחר צריכת המים לתושב

הודעה על איכות המים 2016 – לחץ כאן

הודעות על איכות המים 2017 – לחץ כאן

הודעה על איכות המים 2018 – לחץ כאן

פרסום לציבור דו"ח איכות מים רבעון 3 לשנת 2022

איכות המים מתוך אתר משרד הבריאות – לחץ כאן

קובץ סרוק-הודעה בדבר מקומות ציבוריים במועצה מקומית להבים שהושלמה בהם חובת ביצוע התאמות הנגישות במהלך השנה שהסתיימה 31 במרס 2023

הודעה בדבר מקומות ציבוריים במועצה מקומית להבים שהושלמה בהם חובת ביצוע התאמות הנגישות במהלך השנה שהסתיימה 31 במרס 2023

הודעה בדבר מקום מועצה מקומית להבים שחלה לגביו חובת ביצוע התאמות הנגישות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998

רשימת המקומות הציבוריים בלהבים שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח- 1998