קבלת קהל במחלקות המועצה

ימי קבלת קהל בכל מחלקות המועצה הם:

בימים א',ב',ד',ה' – בין השעות 8:00-14:00
ביום ג' – בין השעות 8:00-13:00 ; 16:00-19:00