קבלת קהל במחלקות המועצה

ימי קבלת קהל בכל מחלקות המועצה הם:

בימים א',ב',ד',ה' – בין השעות 8:00-14:00
ביום ג' – בין השעות 8:00-13:00 ; 16:00-19:00

הוועדה לתכנון ובניה: יום א': 8:00-10:00, יום ג': 16:30-18:30, יום ה': 8:00-10:00