גופים חיצוניים

כללי

במועצה המקומית להבים פעילים כמה גופים, שמטרתם לקדם נושאים שונים לטובת הקהילה ביישוב.

לצפייה באתרי המוסדות בלהבים לחצו על הקישור המתאים:

מתנ"ס להבים

מרכז גישור

תנועת הצופים