יצירת קשר עם מערכת האתר

העברת פנייה בכל נושא בהקשר אתר האינטרנט של המועצה

ניתן להעביר למייל lc@lehavim.muni.il

או לטלפון 08-9554761

פקס 08-9554763

 

ניתן לשלוח את הפניות למערכת האתר באמצעות מילוי הטופס הבא: