מכרזים

מכרזי עבודות, שירות וטובין

מכרז פומבי מס' 01/2023 למתן שירותי איסוף ופינוי אשפה ופסולת עירונית עבור מועצה מקומית להבים
פרוטוקול מפגש מציעים – פינוי אשפה להבים   פרק ג מסמך 1,4 מתוקנים    מענה לשאלות מכרז פינוי אשפה- להבים

מכרז משותף מס' 20/2023 לרכבי ליסינג

קול קורא להצבת עמדות רוכלות      מענה לשאלות הבהרה    דחיית מועד להגשת הצעות: המועצה מודיע בזאת כי המועד האחרון להגשת הצעות לקול קורא נדחה לתאריך 27.12.2022 בשעה 13:00.

קול קורא רכזת למפגשי אמהות לאחר לידה

מכרז מס' 2/2022 -לשירותי מחשוב אבטחת מידע ואחסון בענן  שאלות ותשובות במכרז מחשוב  נספח ג'  הבהרה מטעם מטעם המועצה  המועד האחרון נדחה ליום 10/1/2023 שעה 13:00

מכרז מס' 1/2022 – הזמנה להציע הצעות למתן שירותי פסיכולוגיה חינוכית – הסתיים

הזמנה להציע הצעות מחיר למתן שירותי ממונה על בטיחות וגיהות – הסתיים

מכרז 5/2021 – הזמנה להציע הצעות למתן שירותי פסיכולוגיה חינוכית – הסתיים

מכרז 4/2021 – לאספקת מנות מזון מוכנות וארוזות למועדון מופ"ת בלהבים- הסתיים

מכרז 3/2021 – הצבת מבנה יביל לצורך הקמת בית כנסת בשכונת שרונית – הסתיים

קול קורא3/2021 לביצוע חוגים בבתי הספר תשפ"ב – הסתיים

מכרז 2/2021 – שירותי הסעות תלמידים למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות – הסתיים

מכרז פומבי מס' 1/2021 לביצוע עבודות תכנון, הקמה, הפעלה, חיבור לרשת החשמל הארצית, ותחזוקה של מתקנים סולאריים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו – וולטאית (PV) בהספק עד 200 קו"ט על גגות בבעלות מועצה מקומית להבים – הסתיים

קול קורא מס' 2/2021 בקשה לקבלת הצעות מחיר – קול קורא למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון – הסתיים

קול קורא 1/21 לפרישת סיבים אופטיים במועצה המקומית להבים – הסתיים

קול קורא הפעלת חוגים – הסתיים

מכרז 5/20 – עריכת ביטוחי המועצה – המועד האחרון להעברת שאלות – 3/7/20 – הסתיים

מכרז 4/2020 שדרוג מערך שליטה ובקרה, אספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של מערכות טמ"ס – הסתיים

מכרז 3/2020 – אספקה התקנה ומתן שירותי תמיכה ותחזוקה של מערכות תוכנה ומערכות נלוות – הסתיים

מכרז 2/2020 – שיפוץ מתנ"ס להבים – הסתיים

מכרז 1/2020 – ביצוע עבודות תיקון מדרכות וקירות, להלן השינויים במכרז: ענף 200 סווג מא' 1 ומעלה, הודעה על דחיית מועדי המכרז בהתאם להוראות משרד הבריאות ועל מנת שלא לפגוע בהשתתפות במכרז, המועדים שפורסמו במכרז ממועד זה ואילך מבוטלים. הודעה על מועדים חלופיים תפורסם בהמשך. עדכון: המכרז מופשר, מועד אחרון 2/6/20 שעה 13:00 האומדן השתנה, פרטים במזכירות המועצה – הסתיים

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – הסתיים

מכרז 3/19 – שירותי נקיון וטיאוט רחובות ושטחים פתוחים בלהבים (המועד האחרון הוארך ליום 8/9/19 שעה 12:00)- הסתיים

הודעת המועצה בדבר כוונתה להתקשר עם ספקים יחידים

מכרז 5/2019 – שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות- הסתיים

מכרז 4/19 הפעלת מעון נחליאלי שינוי מועדים – המכרז בוטל- הסתיים

מכרז 4/19 – הפעלת מעון יום נחליאלי (דרישות ביטוח – יהיה סופי ביום ראשון 12/5/19)- הסתיים

קול קורא – מאגר יועצים להבים – אפשרות הגשה למאגר יועצים הסתיימה– הסתיים

מכרז 5/2018 – הקמת בית ספר ו- 4 כיתות גני ילדים- הסתיים

מכרז 4/2018 – שירותי הפעלת בית ספר של החופש הגדול – להבים- הסתיים

מכרז 3/2018 – אספקה של ספרי לימוד לבית הספר- הסתיים

מכרז 2/2018 – שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות- הסתיים

קול קורא לניהול תיאום ופיקוח בפרויקטים (סטודיו למחול ומרכז נוער)- הסתיים

קול קורא להפעלת מעון יום נחליאלי- הסתיים

מכרז 1/2018 – פרסום חוזר ומכרז מתוקן – תכנון ובניית סטודיו למחול והרחבת מרכז נוער בלהבים- הסתיים

 

מכרז 2/2017 – הקמה ותחזוקה של מערכת קר"מ (מדי מים וקריאה מרחוק של מדי מים) – הסתיים

מכרז 1/17 – יצור ואספקת מנות מזון מוכנות וארוזות למועדון מופ"ת בלהבים – הסתיים

מכרז 3/2016 ביצוע עבודות עפר שלב א' ביחידת השטח עליה מתוכנן להיבנות היכל התרבות בלהבים – המכרז בוטל

מכרז 2/2016 – עריכת ביטוחי המועצה – הסתיים

מכרז 1/16 – אספקה והתקנה של מערכות מיזוג אויר באולם הספורט בלהבים – הסתיים

מכרז 8/2015 – מתן שירותי סידור, טיוב, מחשוב וסריקת ארכיב תיקי בניין בוועדה המקומית לתו"ב להבים – הסתיים

מכרז 7/2015 הסעות תלמידים למוסדות חינוך רגילים ומיוחדים ולהסעות אקראיות ומיוחדות – הסתיים

מכרז 6/2015 – מתן שירותי נקיון במוסדות חינוך וציבור בשטח השיפוט של מועצה מקומית להבים – הסתיים

מכרז 5/2015 – לפינוי אשפה ופסולת על ידי משאית דחס ומנוף משטח השיפוט של המועצה – הסתיים

מכרז 4/2015 – ניהול תיקי השקעות עבור המועצה – הסתיים

מכרז 3/2015 – הצעות לרכישת ספרי לימוד לשנה"ל התשע"ו – הסתיים

מכרז 2/2015 – יועץ משפטי חיצוני למועצה – הסתיים

החלטות

ועדת השלושה החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח

החלטה על התקשרות עם קבלן ועל התקשרות לשירותי ניהול תאום ופיקוח

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול/פיקוח

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח- הסתיים

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח- הסתיים

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח- הסתיים

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח- הסתיים

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח- הסתיים

הודעה על החלטה בדבר התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח במכרז החברה למשק וכלכלה מס' שפ/6/2017- הסתיים

הודעה על החלטה בדבר התקשרות לשירותי ניהול / פיקוח במכרז החברה למשק וכלכלה בנושא הקמה אחזקה ושיקום תשתיות את/20/2017- הסתיים

 

מכרזי עובדים
רשימת נציגי ציבור בוועדות בחינה קובץ סרוק – חוות דעת משפטית בנוגע לנציגי ציבור קובץ סרוק-חוות דעת נציג ציבור

 

ממלא/ת מקום גזבר המועצה (מנהל מחלקה) – לחצו כאן>>  טופס סרוק להגשת מועמדות>>

מכרז ע' חיצוני 3/2024 לתפקיד מנהל יחידת חירום ובטחון  טופס סרוק להגשת מועמדות>>

מכרז עובדים חיצוני 2/2024 -אחראי GIS במשרה מלאה מכרז עובדים חיצוני טופס סרוק להגשת מועמדות>>

דרושים סטודנטיות.ים לעבודות שמירה על הסדר הציבורי בשגרה ובחירום-לחצו כאן>>   טופס סרוק להגשת מועמדות>>

מכרז עובדים חיצוני 1/24- גזבר מועצה במשרה מלאה -קובץ סרוק  טופס סרוק להגשת מועמדות

מודעת דרושים – מ"מ מנהל ישובי למאבק בסמים אלכוהול ואלימות

מכרז ע' 1/2023 – דרוש/ה מהנדס המועצה ומהנדס הועדה המקומית לתכנון ובניה  טופס סרוק להגשת מועמדות

דרוש/ה ממלא מקום בודק/ת תכניות תב"עות (0.5 משרה) ומנהל/ת הועדה המקומית לתכנון ובניה (0.5 משרה) במשרה מלאה לתקופה של-3 חודשים טופס סרוק להגשת מועמדות

דרוש/ה ממלא מקום מהנדס המועצה ומהנדס הועדה המקומית לתכנון ובניה (מנהל המחלקה) לתקופה של 3 חודשים טופס סרוק להגשת מועמדות

דרוש/ה סייעת לגננת בגן טרום חובה ב-0.83 משרה טופס סרוק להגשת מועמדות

מכרז ע' 9/2022 – מנהל/ת יחידת הנוער ברשות במשרה מלאה טופס סרוק להגשת מועמדות

דרוש/ה מילוי מקום בחל"ד למזכיר/ת מחלקת הנדסה במשרה מלאה  טופס סרוק להגשת מועמדות – הננו מודיעים על הארכה עד 5/01/2023 בשעה 14:00

מכרז ע' 4/2022 – סייע/ת לגננת ב-0.83 משרה-פרסום חוזר  טופס סרוק להגשת מועמדות

דרוש/ה עובד/ת אחזקה ברשות המקומית

מכרז ע' 8/2022- מנהל/ת יחידת הגיל הרך לידה עד שלוש ב- 0.5 משרה    טופס סרוק להגשת מועמדות

מכרז ע' 7/2022 – גזבר המועצה      טופס סרוק להגשת מועמדות

מכרז ע' 6/2022 – מהנדס המועצה ומהנדס הועדה המקומית לתכנון ובניה       טופס סרוק להגשת מועמדות
פרסום חוזר-מכרז עובדים 6.2022 מהנדס המועצה ומהנדס הועדה המקומית לתכנון ובניה

מכרז עובדים 3/22 – קצין ביקור סדיר ב- 0.5 משרה – פרסום חוזר המועד האחרון להגשה 5/8/22  טופס סרוק להגשת מועמדות

מכרז ע' 5/2022 – רכז הסעות ב- 0.70 משרה    טופס סרוק להגשת מועמדות

מכרז ע' 4/2022 – סייע/ת לגננת ב-0.83 משרה – הסתיים

מכרז ע' 3/2022 – קצין ביקור סדיר ב- 0.5 משרה- הסתיים

מכרז ע' 2/2022 – מנהל מחסנים ורכז הסעות- הסתיים

מכרז ע' 1/2022 – מנהל ישובי למאבק באלימות סמים ואלכוהול- הסתיים

מכרז ע' 5/2021 לתפקיד מנהל יחידת רכש ואספקה- הסתיים

מכרז ע' 4/2021 לתפקיד מנהל יחידת הנוער ברשות במשרה מלאה- הסתיים

מכרז ע' 3/2021 – פקח חנייה וחוקי עזר- הסתיים

מכרז ע' 2/2021 לתפקיד מנהל/ת מחלקת חינוך – ניתנת בזאת הודעה להארכת המועד האחרון להגשת המועמדות, עד ליום 30/5/21 שעה 12:00- הסתיים

מכרז חיצוני ע' 1/2021 לתפקיד מנהל יחידת חירום ובטחון- הסתיים

מכרז ע' 6/2020 חשב/ת שכר ומנהל/ת חשבונות, המועד האחרון 24/12/20 שעה 14:00, לתיאום הגשת המכרז נא להתקשר 050-2041007- הסתיים

מכרז ע' 5/2020 – אב בית / איש תחזוקה בבית הספר במשרה מלאה- הסתיים

מכרז ע' 2/2020 – מנהל ישובי לבטחון קהילתי במשרה מלאה – פרסום חוזר- הסתיים

מכרז ע' 4/20 מנהל יחידת הנוער ברשות- הסתיים

מכרז עובדים 2/20 מנהל ישובי לבטחון קהילתי – פרסום חוזר – הסתיים

מכרז 14/2019 לתפקיד רופא וטרינר רשותי – פרסום חוזר – המועד האחרון נדחה ל 9/3/2020- הסתיים

מכרז 3/2020 – בודק בקשות להיתרי בניה- הסתיים

מכרז 2/2020 – מנהל ישובי לבטחון קהילתי- הסתיים

מכרז 1/2020 – סגן מהנדס המועצה וסגן מהנדס הועדה המקומית לתו"ב- הסתיים

מכרז פומבי ע' 14/2019 לתפקיד רופא וטרינר רשותי- הסתיים

מכרז ע 13/2019 בודק בקשות להיתרי בניה- הסתיים

מכרז ע 7/2019 – מנהל ישובי לבטחון קהילתי (פרסום חוזר)- הסתיים

מכרז ע' 12/19 – מנהל יחידת הנוער ברשות- הסתיים

מכרז ע' 7/2019 – מנהל/ת ישובי/ת לבטחון קהילתי במשרה מלאה- הסתיים

מכרז ע' 11/2019 גזבר המועצה במשרה מלאה- הסתיים

מכרז 10/2019 – מנהל הועדה המקומית לתכנון ובניה- הסתיים

מכרז ע' 9/2019 – פסיכולוג חינוכי ב-0.33 משרה- הסתיים

מכרז ע' 8/2019 – מנהל שירות פסיכולוגי ופסיכולוג חינוכי ב-0.5 משרה- הסתיים

מכרז ע 7/19 רכז בטחון קהילתי ב – 1.0 משרה – המכרז פורסם מחדש, המועד האחרון 16/6/19- הסתיים

מכרז ע 5/19 עו"ס ב – 0.5 משרה- הסתיים

מכרז ע 6/2019 – מהנדס המועצה ומהנדס הועדה לתו"ב ב – 1.0 משרה, המועד האחרון 16/6/19- הסתיים

מכרז ע 4/2019 – מפקח תכנון ובניה ב – 1.0 משרה- הסתיים

מכרז 4/2018 – בודק/ת בקשות להיתרי בנייה במשרה מלאה – פרסום חוזר- הסתיים

מכרז 4/2018 – בודק/ת בקשות להיתרי בנייה במשרה מלאה- הסתיים

מכרז 3/2018 – מנהל/ת שירות פסיכולוגי ופסיכולוג/ית חינוכי/ת ב- 0.5 משרה- הסתיים

מכרז 2/2018 – בודק/ת בקשות להיתרי בנייה במשרה מלאה- הסתיים

מכרז 1/2018 – עובד/ת סוציאלי/ת ב- 0.5 משרה – פרסום חוזר- הסתיים

מכרז 1/2018 – עובד/ת סוציאלי/ת ב- 0.5 משרה- הסתיים

מכרז 6/2017 – פקח חניה וחוקי עזר ב- 0.5 משרה ופיקוח על ניקיון ופינוי אשפה ב- 0.5 משרה- הסתיים

מכרז 5/2017 – עובד/ת מינהל וזכאות ב- 0.5 משרה- הסתיים

מכרז 4/2017 – מנהל/ת המחלקה לשירותים חברתיים ב- 0.5 משרה- הסתיים

מכרז 3/2017 – עובד/ת סוציאלי/ת ב- 0.5 משרה- הסתיים

מכרז פנימי ע' 2/2017 – פסיכולוג חינוכי ב-0.33 משרה- הסתיים

מכרז פנימי ע' 1/2017 – מנהל שירות פסיכולוגי ופסיכולוגי חינוכי ב-0.5 משרה- הסתיים

ממלא/ת מקום מנהל מחלקת רווחה ב-0.80 משרה- הסתיים

מכרז 4/2016 – עובד/ת מנהל וזכאות 0.5 משרה – פרסום חוזר- הסתיים

מכרז 5/16 – מפקח תכנון ובנייה – פרסום חוזר- הסתיים

מכרז 7/16 – סייע בגן ילדים- הסתיים

מכרז 6/16 מידען תכנוני- הסתיים

מכרז 5/16 – מפקח תכנון ובניה- הסתיים

מכרז 4/16 עובד/ת מינהל וזכאות- הסתיים

מכרז 3/16 – עובד סוציאלי בחצי משרה – הסתיים

מכרז עובדים 3/2016 – 2 עובדים סוציאלים ב-0.5 משרה כל אחד – הסתיים

מכרז 2/2016 – מזכיר/ת מח' הנדסה במשרה מלאה – הסתיים

מכרז 1/2016 – עובד/ת יח' גבייה במשרה מלאה – הסתיים

מכרז 7/2015 – מנהל המחלקה לשרותים חברתיים ב-0.5 משרה ועו"ס משפחה ב-0.3 משרה – פרסום חוזר – הסתיים

מכרז 7/2015 – מנהל המחלקה לשרותים חברתיים ועוס משפחה ב- 0.8 משרה – הסתיים

מכרז 6/2015 – מהנדס המועצה והוועדה המקומית לתו"ב – הסתיים

מכרז 5/2015 – עובד סוציאלי ב-0.5 משרה – המכרז בוטל

מכרז 4/2015 – בודק/ת בקשות להיתרים – הסתיים

מכרז 3/2015 – פקח/ית חוקי עזר ומפקח נקיון – הסתיים

מכרז 2/2015 – קב"ס -קצין/ת ביקור סדיר – הסתיים

מכרז 1/2015 – סייעות לגננות ב-0.83 משרה