מכרזים

מכרזי עבודות, שירות וטובין

מכרז 5/2018 – הקמת בית ספר ו- 4 כיתות גני ילדים – תוכניותמפרטים

מכרז 4/2018 – שירותי הפעלת בית ספר של החופש הגדול – להבים

מכרז 3/2018 – אספקה של ספרי לימוד לבית הספר

מכרז 2/2018 – שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות

קול קורא לניהול תיאום ופיקוח בפרויקטים (סטודיו למחול ומרכז נוער)

קול קורא להפעלת מעון יום נחליאלי 

מכרז 1/2018 – פרסום חוזר ומכרז מתוקן – תכנון ובניית סטודיו למחול והרחבת מרכז נוער בלהבים (דפים אלו מחליפים את הפתיח למכרז 1/2018 הנמצא במלואו בשורה הבאה)

מכרז 1/2018 – תנאי מכרז, חוזה התקשרות ועוד, מפרטים וגמרים, סקיצה אדריכלית סטודיו למחול, סקיצה אדריכלית מרכז הנוער

מכרז 2/2017 – הקמה ותחזוקה של מערכת קר"מ (מדי מים וקריאה מרחוק של מדי מים) – הסתיים

מכרז 1/17 – יצור ואספקת מנות מזון מוכנות וארוזות למועדון מופ"ת בלהבים – הסתיים

מכרז 3/2016 ביצוע עבודות עפר שלב א' ביחידת השטח עליה מתוכנן להיבנות היכל התרבות בלהבים – המכרז בוטל

מכרז 2/2016 – עריכת ביטוחי המועצה – הסתיים

מכרז 1/16 – אספקה והתקנה של מערכות מיזוג אויר באולם הספורט בלהבים – הסתיים

מכרז 8/2015 – מתן שירותי סידור, טיוב, מחשוב וסריקת ארכיב תיקי בניין בוועדה המקומית לתו"ב להבים – הסתיים

מכרז 7/2015 הסעות תלמידים למוסדות חינוך רגילים ומיוחדים ולהסעות אקראיות ומיוחדות – הסתיים

מכרז 6/2015 – מתן שירותי נקיון במוסדות חינוך וציבור בשטח השיפוט של מועצה מקומית להבים – הסתיים

מכרז 5/2015 – לפינוי אשפה ופסולת על ידי משאית דחס ומנוף משטח השיפוט של המועצה – הסתיים

מכרז 4/2015 – ניהול תיקי השקעות עבור המועצה – הסתיים

מכרז 3/2015 – הצעות לרכישת ספרי לימוד לשנה"ל התשע"ו – הסתיים

מכרז 2/2015 – יועץ משפטי חיצוני למועצה – הסתיים

החלטות

הודעה על החלטה בדבר התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח במכרז החברה למשק וכלכלה מס' שפ/6/2017

הודעה על החלטה בדבר התקשרות לשירותי ניהול / פיקוח במכרז החברה למשק וכלכלה בנושא הקמה אחזקה ושיקום תשתיות את/20/2017

מכרזי עובדים

מכרז 4/2018 – בודק/ת בקשות להיתרי בנייה במשרה מלאה

מכרז 3/2018 – מנהל/ת שירות פסיכולוגי ופסיכולוג/ית חינוכי/ת ב- 0.5 משרה

מכרז 2/2018 – בודק/ת בקשות להיתרי בנייה במשרה מלאה

מכרז 1/2018 – עובד/ת סוציאלי/ת ב- 0.5 משרה – פרסום חוזר

מכרז 1/2018 – עובד/ת סוציאלי/ת ב- 0.5 משרה

מכרז 6/2017 – פקח חניה וחוקי עזר ב- 0.5 משרה ופיקוח על ניקיון ופינוי אשפה ב- 0.5 משרה

מכרז 5/2017 – עובד/ת מינהל וזכאות ב- 0.5 משרה

מכרז 4/2017 – מנהל/ת המחלקה לשירותים חברתיים ב- 0.5 משרה

מכרז 3/2017 – עובד/ת סוציאלי/ת ב- 0.5 משרה

מכרז פנימי ע' 2/2017 – פסיכולוג חינוכי ב-0.33 משרה

מכרז פנימי ע' 1/2017 – מנהל שירות פסיכולוגי ופסיכולוגי חינוכי ב-0.5 משרה

ממלא/ת מקום מנהל מחלקת רווחה ב-0.80 משרה

מכרז 4/2016 – עובד/ת מנהל וזכאות 0.5 משרה – פרסום חוזר

מכרז 5/16 – מפקח תכנון ובנייה – פרסום חוזר

מכרז 7/16 – סייע בגן ילדים

מכרז 6/16 מידען תכנוני

מכרז 5/16 – מפקח תכנון ובניה

מכרז 4/16 עובד/ת מינהל וזכאות

מכרז 3/16 – עובד סוציאלי בחצי משרה – פרסום חוזר

מכרז עובדים 3/2016 – 2 עובדים סוציאלים ב-0.5 משרה כל אחד – הסתיים

מכרז 2/2016 – מזכיר/ת מח' הנדסה במשרה מלאה – הסתיים

מכרז 1/2016 – עובד/ת יח' גבייה במשרה מלאה – הסתיים

מכרז 7/2015 – מנהל המחלקה לשרותים חברתיים ב-0.5 משרה ועו"ס משפחה ב-0.3 משרה – פרסום חוזר – הסתיים

מכרז 7/2015 – מנהל המחלקה לשרותים חברתיים ועוס משפחה ב- 0.8 משרה – הסתיים

מכרז 6/2015 – מהנדס המועצה והוועדה המקומית לתו"ב – הסתיים

מכרז 5/2015 – עובד סוציאלי ב-0.5 משרה – המכרז בוטל

מכרז 4/2015 – בודק/ת בקשות להיתרים – הסתיים

מכרז 3/2015 – פקח/ית חוקי עזר ומפקח נקיון – הסתיים

מכרז 2/2015 – קב"ס -קצין/ת ביקור סדיר – הסתיים

מכרז 1/2015 – סייעות לגננות ב-0.83 משרה