חוק חופש המידע

חוק חופש המידע, התשנ"ח 1998 קובע לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית בהתאם להוראות חוק זה. החוק כמתייחס גם לרשויות המקומיות בישראל ולגופים הקשורים אליהן.

על פי חוק זה (הנוסח המלא) מתמנה חייבת רשות מקומית להציג לעיון הציבור את חוקי העזר שלה. כל תושב ראשי להגיש בקשה לקבלת מידע אודות המועצה בהתאם לחוק זה, המגדיר בפירוט את נהלי הטיפול בבקשות.

הממונה על מימוש חוק זה בלהבים היא מזכירת המועצה.

למילוי טופס בקשת מידע בהתאם לחוק חופש המידע כעת לחצו כאן

שינוי במשטר האגרות – משרד המשפטים

 

דו"ח אינטרנטי לשנת 2014

דוח אינטרנטי לשנת 2015

דוח אינטרנטי לשנת 2016