ועדת תנועה במועצה המקומית להבים

ראש המועצה, מתוקף תפקידו כיו"ר רשות תמרור מקומית, רשאי להחליט על הסדרי התנועה ביישוב. מסייעת לו בכך ועדת התנועה, אשר החלטותיה מהוות המלצה לראש הרשות. את ההחלטות מוציאה לפועל מחלקת ההנדסה. פרויקטים רחבי היקף, אשר משרד התחבורה עוזר במימונם, מאושרים גם במשרד התחבורה.

תפקידי הוועדה:

ועדת התנועה אחראית להסדרת התנועה בתחום היישוב כגון נתיבי נסיעה, תמרור, חניות, אזורים אסורים לחניה, ככרות ועוד.

שם תפקיד כתובת מגורים טלפון דוא"ל
דוד אלוש יו"ר סייפן 13 08-6518168
יוסי גולד חבר עדעד 7 08-6517161
 לב בינמן  חבר  סבכי 12  08-6512921
אהוד זך חבר עין עבדת 11 08-6519800

הרכב הוועדה – חברי מועצה ותושבי היישוב

מועדי ישיבות – לפי העניין

מרכז הוועדה – מהנדס המועצה (לתנועה במח' הנדסה לחץ כאן)

פרוטוקולים:

פרוטוקול ועדת תנועה ה-1 לשנת 2016