ועדת מקומית לתכנון ובנייה במועצה המקומית להבים

תפקידי הוועדה

לקבל החלטה על תוכנית מתאר מקומית, שינויה או ביטולה והגשתה לאישור הוועדה המחוזית; שימוש בזכות הערר, במידה שהיא ניתנת לועדה המקומית, בקשר להחלטת הוועדה המחוזית; הפקעת מקרקעין וביצוע כל פעולה הכרוכה בהפקעה לפי חוק זה; דיון והחלטה בתביעות ופיצויים בהתאם לפרק ט' לחוק; כל סמכות שלא יוחדה לוועדת המשנה.

שם ומשפחה תפקיד טלפון דואר אלקטרוני

לוי אלי

יו"ר

08-9554761

lc@lehavim.muni.il

 יוסי ניסן

 חבר

08-6513563

yossinis@bezeqint.net

אמר תמיר

חבר

077-3513457

tamira@vaporjet.co.il

 בנדט אלון

חבר

 077-7518698

 lehavim1@gmail.com

 בינמן לב

 חבר

 08-6512921

 binmanl@icl-ip.com

דמרי עייאש רונית

חברה

08-6512921

עו"ד לוגסי לימור

חברה

054-7777023

orlls@walla.com

ד"ר סנה כהן יעל

חברה

050-5311971

yael55@netvision.net.il

פרץ ניסים

חבר

08-6518493

atiperetz@012.net.il

הרכב הוועדה – במרחב תכנון מקומי הכולל תחום רשות מקומית אחת בלבד, תהיה מועצת הרשות המקומית ועדת התכנון המקומית. נציגי שר הפנים, שר הבריאות, שר השיכון ושר המשטרה יוזמנו דרך קבע לדיוני הועדה.

מרכז הוועדה – מהנדס המועצה

מועדי ישיבות – לפי העניין