ועדת מל"ח במועצה המקומית להבים

תפקידה של ועדת מל"ח

להכין את המשק לשעת חירום ולהפעיל אותו בשעת חירום.

שם  תפקיד בועדה 
 אלי לוי יו"ר הועדה
 ברוך אנגלמן רמ"ט הועדה
 דני מלכה  מרכז הועדה
 עדנה זטלאווי מרכז הועדה וכח אדם
זיוית תורג'מן מרכזת מידע לציבור
 בתיה הרפז מרכזת נושא חינוך
בתיה סיטי מרכזת נושא פסיכולוגיה
מיוריאל נהורא מרכזת רווחה ופס"ח
אבי מגוס מרכז תברואה ובריאות
עובדיה צבי מרכז תחבורה ומזון
אדר' סלאבן פנוביץ הנדסת תשתיות וחשמל
אלי פרנס שרותים וטרינריים
הרב נפתלי מרינובסקי שרותי דת

הרכב הוועדה – עובדי המועצה

מרכז הוועדה – קב"ט המועצה

מועדי ישיבות – לפי העניין