ועדת מכרזים במועצה המקומית להבים

תפקידי ועדת מכרזים

לבדוק הצעות מחיר המוגשות למועצה בעקבות פרסום מכרז ולהמליץ לראש המועצה על ההצעה שלדעת הועדה ראויה לאישור.

שם תפקיד כתובת מגורים טלפון דוא"ל
 עו"ד לימור לוגסי יו"ר  עין עבדת 15    054-7777023 orlls@walla.com
 ד"ר יעל סנה  מ"מ יו"ר   כחל זנב 5 08-6510072 yael55@netvision.net.il
  תמיר אמר חבר  ברקת 7    077-3513457   tamira@vaporjet.co.il
אלון בנדט חבר  דגנית 36   077-7518698   lehavim1@gmail.com
 לב בינמן חבר  סבכי 12  08-6512921  binmani@icl-ip.com

הרכב הוועדה – חברי מועצה
מרכזת הוועדה – מזכירת המועצה
מועדי ישיבות – לפי העניין