ועדת כספים במועצה המקומית להבים

תפקידי ועדת הכספים

דיון והמלצה למליאת המועצה על מסגרת התקציב לשנה פלונית על סעיפיה השונים; מעקב אחר ניצול התקציב לשם מניעת חריגות.

שם תפקיד כתובת מגורים טלפון דוא"ל
תמיר אמר יו"ר ברקת 7 077-3513457  tamira@vaporjet.co.il
אריה טננבאום חבר סנונית 12 08-6510712 aryet@bezeqint.net
מיכאל מישורי דרעי חבר לילית 29 08-6512328 michaelmi@clalit.org.il
 אורלי פניה  חברה  חוגלה 28  orly.fania@gmail.com
דני שחר חבר ורד 48 08-6512686 shahard@icl-ip.com
יעקב שנחה חבר ברקת 5 08-6519444 jacob_shenha@walla.com
רון  בן חיון חבר טופח 22 050-8433066 ronbh14@gmail.com

הרכב הוועדה – חברי מועצה, תושבים

מועדי ישיבות – לרוב בחודשים אוקטובר-דצמבר. וכן במהלך השנה בחודשים יולי-אוגוסט

מרכזת הוועדה – גזבר המועצה