ועדת הנחות במועצה המקומית להבים

תפקידה של ועדת הנחות

קבלת בקשות להנחה, העברתן לגזבר ולמנהל מחלקת הרווחה לקבלת חוות דעתם ובסופו של תהליך קביעת הזכאות להנחה ושיעור ההנחה.

שם תפקיד כתובת מגורים טלפון דוא"ל
עו"ד לימור לוגסי יו"ר עין עבדת 15 054-7777023  
 ניסים פרץ  חבר  ורד 52  08-6518493  
יועץ משפטי חבר   08-6272745  
רו"ח ליליאן אדרי חברה גזברית המועצה 08-9554778 gisbarut@lehavim.muni.il
אורי אלימלך חברה מנהלת המח' לשירותים חברתיים 08-9554770 socialw@lehavim.muni.il
  • הרכב הוועדה – 2 חברי מועצה, גזבר, מנהל מחלקת הרווחה, יועץ משפטי
  • מרכזת הוועדה – גזברית המועצה
  • מועדי ישיבות – לפי העניין