חוק ומנהל

מליאת המועצה המקומית להבים: הרכב וטלפונים

על פי סעיף 146 לצו המועצות המקומיות א', פרק א', המועצה מוסמכת לפעול בכל עניין הנוגע לציבור בתחום המועצה, תוך כדי הקפדה על הוראות שר הפנים והחוק.

הסמכויות מגוונות והן כוללות בין היתר: קיום סדר, שלטון תקין וביטחון; חיקוק חוקי עזר; פיתוח תחום המועצה,שיפורו וקידום ענייניהם הכלכליים, הסוציאלים, החברתיים והתרבותיים של התושבים או של חלק מהם. המועצה פועלת בין היתר באמצעות ועדות חובה או רשות המוקמות על ידיה.
המועצה המקומית להבים מונה 9 חברי מועצה נבחרים (כולל ראש המועצה) ומכהנת מחודש 10/2013. ישיבות המועצה מן המניין מתקיימות בכל יום ג' בשבוע הראשון של החודש, בשעה 19:00 במשרדי המועצה. ישיבות המועצה פתוחות לקהל.

חברי מליאת המועצה המקומית להבים

שם ומשפחה כתובת טלפון דואר אלקטרוני

לוי אלי

ורד 86

08-9554761

lc@lehavim.muni.il

אמר תמיר

ברקת 7

077-3513457

tamira@vaporjet.co.il

בנדט אלון

דגנית 36

077-7518698

lehavim1@gmail.com

בינמן לב

סבכי 12

08-6512921

binmanl@icl-ip.com

דמרי עייאש רונית

סופית 14

08-6512921

ronitdamri67@gmail.com

לוגסי לימור

עין עבדת 15

054-7777023

orlls@walla.com

סנה כהן יעל

כחל זנב 5

050-5311971

yael55@netvision.net.il

פרץ ניסים

ורד 52

08-6518493

atiperetz@012.net.il

ניסן יוסף

מרומית 18

08-6513563

yossinis@bezeqint.net

 

ריכוז החלטות ודיוני מליאת המועצה לשנת 2014

ריכוז החלטות ודיוני מליאת המועצה לשנת 2015

ריכוז החלטות ודיוני מליאת המועצה לשנת 2017