הסעות למבחני בגרות

יש להירשם מראש להסעות למבחני הבגרות!

 

הורים יקרים שלום רב,

הנדון: הסעות ילדי להבים למבחנים במועד ב' בבי"ס אשל הנשיא

המועצה המקומית להבים רואה חשיבות רבה במתן מענה להסעת התלמידים למבחנים במועד ב' ללא תשלום.

ההסעה מותנית, ברישום של 20 תלמידים ומעלה.

מועד סגירת ההרשמה – יום לפני מועד המבחן בשעה 14:00.

אופן הרישום – ניתן להוריד מהאתר טופס – הסעות לתלמידים מועד ב'.

להלן פרטי ההסעות למבחני הבגרות הקרובים:

 

תאריך מקצוע שעת המבחן מס' שאלון כיתה/שכבה שעת האיסוף
13.5.19 מדעי המחשב 12:30-15:30 899381 יב 11:00 *יש להירשם במועצה
16.5.19 אנגלית 12:00-13:15 A16381 10:30 אין צורך להירשם
16.5.19 אנגלית 12:00-13:15 E16481 10:30 אין צורך להירשם
16.5.19 אנגלית 14:00-15:30 C16382 12:30 אין צורך להירשם
16.5.19 אנגלית 14:00-15:45 G16582 12:30 אין צורך להירשם
20.5.19 מתמטיקה 12:00-14:00 35382 10:30 אין צורך להירשם
20.5.19 מתמטיקה 12:00-13:45 35482 10:30 אין צורך להירשם
20.5.19 מתמטיקה 12:30-14:15 35582 10:30 אין צורך להירשם
20.5.19 מתמטיקה 14:15-16:15 35381 13:15 אין צורך להירשם
20.5.19 מתמטיקה 14:45-18:15 35481 13:15 אין צורך להירשם
20.5.19 מתמטיקה 14:45-18:15 35581 13:15 אין צורך להירשם
22.5.19 אזרחות 10:00-12:30 34281 בהסעות הבוקר הרגילות
27.5.19 פיזיקה חשמל 10:00-12:00 36371 יב' בהסעות הבוקר הרגילות
27.5.19 פיזיקה מכניקה 13:00-15:00 36361 יא' 11:30 *יש להירשם במועצה