דבר ראש המועצה

תושבים יקרים,

אראש מועצהתר האינטרנט המתקדם והחדיש, מהווה צעד נוסף בשיפור השירות לתושבי להבים, וחיזוק הקשר הישיר בינם לבין מוסדות המועצה ועובדיה.

האתר שלפניכם כולל רשת עניפה של אתרי משנה לכל גופי המועצה, כאשר חלקם מנוהלים באופן עצמאי. באופן טבעי, מבנה האתר ותכניו תואמים את סדר העדיפות של המועצה. לפיכך הקדשנו חלק מרכזי לתחום החינוך ואף הקצנו אתר חדש לבית הספר ולתלמידיו, שבהם אנו רואים את לב לבו של היישוב – ואת עתידו.

בימים אלה, אנו מציינים 30 שנים לתחילת האכלוס בלהבים. מאז ביססנו בהתמדה את מעמדנו כיישוב מוביל בנגב, המתאפיין באיכות חיים ייחודית. כיישוב ירוק אנו דוגלים בשמירה על איכות הסביבה ומממשים ערכים ירוקים אלו מידי יום ביומו על ידי מחזור פסולת, מתקן טיהור שפכים היחיד מסוגו בארץ, השקיית גינות במים מטוהרים ועוד.

פנינו אל העתיד: בשנים הקרובות נמשיך בראש ובראשונה להשקיע את מירב משאבינו לקידום נושא החינוך. המציאות מלמדת כי השקעה זו מניבה פירות ליישוב: על פי נתוני מכון "אדווה" להבים מובילה בין יישובי ישראל בשיעור הסטודנטים המתגוררים בה ביחס לגודל האוכלוסייה. כיישוב מוביל בנגב נמשיך לקדם פרויקטים כעיר הבה"דים והמשך סלילת כביש 6. כן נמשיך לפעול בנחישות לקידום שיתוף הפעולה עם שכנינו הבדווים – בין היתר באמצעות קידום והמשך פיתוח אזור התעסוקה – רהט, בני שמעון ולהבים – בצומת להבים, ושיתוף פעולה בין מערכות החינוך במסגרת 'הכר את השכן', ספורט ועוד.

האתר החדש, המשולב עם האפליקציה המשמשת אתכם בטלפונים הניידים, מאפשר עבודה יסודית ויעילה במערכת אחת, המרכזת את התקשורת של המועצה עם התושבים. בשיטה זו מתאפשרת פניה ומעקב של התושב, ואף קבלת היזון חוזר על גמר טיפול בפנייתו.

עובדי המועצה, חברי המועצה ואנוכי נמשיך להיות קשובים לתושבים ולצרכים היום-יומיים של היישוב ככלל. בעזרתם נקפיד לשמור הצביון הייחודי של להבים, כפי שהגו אותו מקימיו.

אני מזמין אתכם באופן אישי לשגר אלינו באמצעות האתר או האפליקציה הצעות, המלצות והערות, אשר כמו תמיד יזכו לאוזן קשבת ולהתייחסות רצינית.

בידידות,
אלי לוי – ראש המועצה
Lc@lehavim.muni.il