הממונה על תלונות הציבור

החזון

בעקבות המלצת מנכ"ל משרד הפנים למנות ממונה על תלונות הציבור החליטה המועצה למנות את מבקר המועצה שישמש גם כממונה על תלונות הציבור, מתוך מטרה לשאוף לטפל בתלונה באופן בלתי אמצעי ע"י גורם ככל שניתן נטרלי שאינו שותף לעשייה ולפעילות היום יומית.
אני כמבקר המועצה רואה חשיבות עצומה בכך שתפקיד זה אשר הוטל עלי מתוך ראיה רחבה של תחום הביקורת תוך חשיפה רבה לכשלים ותקלות הנובעות מפעילות המועצה ודורשות בדיקה מידית ו/או המלצה על בניית נוהלי עבודה מתאימים אשר לא יאפשרו חזרה על תקלה שתוקנה ו/או מניעת תקלות דומות בעתיד.
אני כמבקר סבור כי שילוב של שתי הפונקציות כפי שגם חוק הביקורת מאפשר יגביר את אפקטיביות הביקורת ומצד שני מאפשר לי מתוקף היותי מבקר המועצה לטפל באופן בלתי אמצעי ונטרלי בתלונות התושבים תוך מיכסום אפקטיביות התלונות לצורך שיפור תהליכי העבודה והבקרה במועצה.
שיתוף התושבים בתהליך הבקרה הינו תהליך חשוב המאפשר לתושב להשפיע על קבלת איכות שירות גבוהה מהרשות המקומית – מועצה מקומית.
סבור אני כי אתר האינטרנט אשר הוקם כשירות לתושב יתרום את חלקו העיקרי בקידום חזון זה של הביקורת ותלונות הציבור למען איכות שירות טובה יותר לתושב.

 

תפקיד שם מייל פקס טלפון
מבקר וממונה על תלונות הציבור שמואל לביא shmuel32@hotmail.com 08-9554763 08-9554767

קישור לחוק ממונה בתלונות הציבור

חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור), תשס"ח-2008