ארכיון חדשות

14.08.2019 10:43: עדכון בנושא - אספקת המים ברחוב גבתון

תושבים נכבדים, הסתיים הטיפול בפיצוץ בצינור המים ברחוב גבתון וזרימת המים חזרה. מ.מ. להבים