ארכיון חדשות

30.07.2019 16:01: משרדי המועצה סגורים

תושבים נכבדים, בתאריך 11/8/19 יום א' תשעה באב משרדי המועצה יהיו סגורים.