ארכיון חדשות

06.05.2019 08:24: עדכון - הסעות לבית הספר

1. הסעות לבית ספר להבים בשעה - 9:30. 2. הסעות לבית ספר אשל הנשיא בשעה - 9:10. 3. הסעות לכל בתי הספר בבאר שבע ומיתר בשעה - 9:00.