ארכיון חדשות

27.03.2019 11:43: חידוש באספקת המים

הננו להודיעכם כי סיימנו טיפול בפיצוץ צנרת המים ואספקת המים חודשה