ארכיון חדשות

26.03.2019 16:20: קול קורא - הפעלת דוכנים בערב יום העצמאות

מועד אחרון להגשה - 16/4/19 בשעה 13:00 בלשכת ראש המועצה