ארכיון חדשות

02.08.2018 13:36: הודעה מיו"ר הוועדה לתכנון ובנייה - דיונים בהתנגדויות

הודעה מיו"ר הוועדה לתכנון ובנייה - דיונים בהתנגדויות