ארכיון חדשות

28.06.2018 11:25: הנחיות לעניין הצבת שילוט בעל אופי פוליטי בבחירות במועצה המקומית להבים

הנחיות לעניין הצבת שילוט בעל אופי פוליטי בבחירות במועצה המקומית להבים

לפרטים נוספים