ארכיון חדשות

17.05.2018 14:31: הדברת שוחות הביוב

בימים אלה בוצעה הדברה בשוחות הביוב לתיקנים. מומלץ לרסס בשוחות בשטחים הפרטיים, להשלמת ההדברה.