ארכיון חדשות

28.02.2018 14:14: הודעה על החלטה בדבר התקשרות לשירותי ניהול/פיקוח, פורסמה באתר המועצה: חוק ומינהל/מכרזים

הודעה על החלטה בדבר התקשרות לשירותי ניהול/פיקוח, פורסמה בעמוד "מכרזים".

לפרטים נוספים