ארכיון חדשות

01.01.2018 15:23: אגרת הרישום למוסדות חינוך בלהבים בשנה"ל תשע"ט

הורים יקרים, באגרת המצורפת מפורט הליך הרישום למוסדות החינוך, מועדי הרישום והטפסים הנדרשים לצורך השלמת ההליך במלואו. הקדימו לוודא שכל המסמכים בידיכם, לפני תחילת הרישום (17/1/2018).

לפרטים נוספים