ארכיון חדשות

02.08.2017 12:22: הודעה לתושבים - שינוי בתעריפי המים לתקופה 5.2017

מצורפת הודעה לתושבים על שינוי בתעריפי המים לתקופה 5.2017

לפרטים נוספים